Parfümlerdeki Ve Deodorantlardaki Tehlikeler Nedir?

TIP dünyasını ikiye bölen ve çok tartışmalara sebep veren bir konu deodorant’lar ve ter önleyicilerin kanser hastalığına sebep olması
Nedenini ; Cenevre Üniversitesinin araştırmacıları tarafından yapılan ve ‘International Journal of Cancer’ dergisinde yayımlanan alüminyum tuzları içeren tüm koltuk altı ürünlerinden kaçınmak gerektiğini düşünüyorum” açıklamasından ortaya çıkan bir tartışma konusu.

Kadınlarda meme kanseri görülme sıklığının artması ve tümörlerin memenin üst dış bölümünde eskiye nazaran iki kat fazla görünmesinin meme kanseri ile terlemeyi engelleyici kozmetikler arasında bir ilişki olabileceği konusunda bazı uzmanların varsayımları Meme kanserlerindeki tümörlü hücrelerin, meme dokusunun koltuk altına yakın kısmında daha sık görülmesinin sebebini koltuk altına sürülen deodorant ve antiperspirantların içindeki aluminyum bileşiklerinin etkisine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bugüne kadar alüminyum bileşiği içeren antperspiranların meme kanserine yol açtığı konusu kesin olarak kanıtlanmadı. Fakat erken yaşlarda koltuk altı tüylerinin tıraş edilmesi sonrası sürülen antiperspirantların deriden emilerek meme dokusuna gidebileceği ve burada meme kanseri için risk faktörü olduğu düşünülüyor.

Uzmanların Önerisine Göre 16 yaşının altındaki çocuklar deodorant ve terleme önleyici antiperspirantları kullanmamalı ve Ergenlik çağından sonra koltuk altı tüylerinin temizliği ve uygun deodorant kullanımı konusunda ebeveynlerin ve ünlü markaların bu konuda aileleri ve çocukları bu konuda bilinçlendirecek eğitimler düzenlemesi gerektiğini ve Ergenlik çağında koltuk altı tüylerinin çıkması ile beraber hormonların etkisiyle kokulu salgı yapan Apokrin bezler de salgı yapmaya başlar. Bu yaşlardan itibaren koltuk altının sık sık sabunla yıkanıp temizlenmesi konusunda gençler eğitilebileceğini düşünüyorum…