Neden Ceza Avukatına İhtiyaç Duyarız?

Ceza hukuku adli sistem içerisinde hem avukat hem de insan için en önemli konulardan biridir. Ceza hukuku; yapılan eylemlerin suç teşkil edip etmediğini ya da cezayı azaltan, ortadan kaldıran durumların incelendiği hukuk türüne denir. Hukuk alanında görev yapan kişiye de ceza avukatı denmektedir.

Ceza kanunlarının amacı; toplumsal barışın en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Ayrıca kanunların diğer amacı ise; suç işleme eylemi içerisinde olan kişilere yönelik caydırıcı tedbir ve önlemler almaktır. Bu kapsamda oluşan ceza mahkemeleri ise asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde işlenen tüm suçlarda bu mahkemelerde görülmektedir.

Ceza avukatı hem duruşma sırasında hem de olumsuz bir karar çıkması durumunda sizlerin hakkını savunacak olan kişidir. Davanın ceza mahkemesine bırakılması ve ceza avukatı tutulmaması sonucu özgürlüğünüzü kaybetmek gibi ciddi sorun ve sıkıntılara neden olabilmektedir. Bunun nedeni ise mahkemeye karşı herhangi bir savunma dilekçesi, itiraz ya da delil belirtmek gibi durumların yapılmamasıdır. Bunun sonucu olarak davalar çoğunlukla kişilerin aleyhinde son bulabilmektedir. Bu tarz olumsuz durumlar ile karşı karşıya gelmemek için profesyonel ve tecrübeli bir ceza avukatı ile anlaşılması gerekmektedir, ve bununla birlikte davayı avukata bırakmanız en sağlıklı karar olacaktır. Bursa ilinde ceza avukatı ihtiyacınız olduğunda Elif Çavuşoğlu Bursa Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.