Kanser Nedir?

KANSER; fiziksel bir hastalık gibi görünse de, ruhsal ve psikolojik açıdan hem çocuklarda hem de aile bireylerinde birtakım sorunlara yol açmaktadır. Kansere yakalanan çocuk ve aile; hastalığın tanımlanma, tedavi, iyileşme yenileme ve son evre gibi farklı dönemlerinde korku, kaygı, depresyon gibi psikolojik etmenlere sebep olmaktadır.

Örneğin;
Hastaneye yatması gereken bir çocukta, aileden ayrılma, okuldan uzak kalma, yabancı kişilerle karşılaşma, beden bütünlüğünün tehdit etmesi hareketlerinin kısıtlanması, arkadaşlarından ve oyunlardan uzak kalması gibi durumlar çocukların hem psikolojisini bozabilmekte hem de psiko sosyal uyumunu etkilemektedir. Bu nedenle kanserli vakalarda tıbbi tedavinin yanında psikolojik destek tedavinin bütünleyici bir parçasıdır…

Erken tanı ile çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranı % 70 % 80’dir. Kanser tanısı ve tedavisi nedeniyle kanserlerde farkındalığın arttırılması ve çocukluk çağı kanserlerinin erken bulgu ve belirtileri hakkında gerek toplumun, gerekse anne babaların bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.