Kan Davası Nedenleri ve Çözümü Nedir?

Yüzyılların toplumsal hastalığı olan kan davası; Peygamber Efendimi’in Veda Hutbesi’nde lanetlemesine rağmen çağdaş bir cahiliye adeti olarak malesef günümüzde hala sürdürülmektedir.

Kan Davasının Nedenleri

 • Suç ile ceza arasındaki eşitsizlik ve cezanın adalet duygusunu tatmin etmekten uzak olduğu düşünülmesi,
 • Bir insanı haksız yere veya kasıtla öldüren bir kişinin bir kaç yıl sonra ortalıkta dolaşıyor olması ve intikam duygusunun harekete geçmesi
 • Üstün otoritenin olmaması,
 • Suçun şahsiliği prensibinin geçerli olmaması,
 • Kişisel öç alma safhasının devam etmesi ve suçluyu devlet otoritesinin değil kişilerin cezalandırması,
 • Kişilerin sorunlarını adli yargıya değil aşiret ve kabile reislerine taşıması,
 • Yoksulluk, hareketsizlik ve dış dünya ilişkilerinin zayıf olması,
 • Eğitim seviyesinin düşüklüğü,
 • Tarımda, ticarette, sosyal ilişki cehaleti,
 • İntikam, kin ve nefret duygusunun mertlikle eş anlamda benimsenmesi,
 • Irkçılık,
 • Başlık parası ve kız kaçırmalarından dolayı ortaya çıkan sorunlar.

Bursa Ceza Hukuku Avukatı Elif Çavuşoğlu ile ceza hukuku ile ilgili desteği alabilmeniz ve mahkeme sürecinizi birlikte değerlendirmeniz mümkündür.