İnşaat Demiri Hakkında

İnşaat demiri; betonarme yapılarda kayma ve çekme gerilmelerini karşılamak amacıyla beton içerisine yerleştirilen özel olarak şekillendirilmiş çeliğe denmektedir.

Demir diğer metallere kıyasla en çok kullanılan metaldir ve tüm dünyada üretilen metallerin %95’ini oluşturmaktadır. Düşük fiyatı ve yüksek mukavamet özellikleri olan demir; otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve betonarme yapıların yapısal bileşeni olarak kullanılmaktadır. Demirin diğer kullanım formları şöyledir:

Pik demir: %4 – %5 karbon ve değişen oranlarda katışkı içermektedir. Demir cevherinden dökme demir ve çeliğe gidilen yolda ara ürün olarak değerlendirilmektedir.

Dökme demir: %2 – %4 arasında karbon, %1 – %6 silisyum ve az miktarda manganez içermektedir. Pik demirde bulunan ve malzemenin özelliklerini olumsuz olarak etkileyen kükürt ve fosfor gibi katışkılar kabul edilebilir seviyelere düşürülmektedir.

Karbon çeliği; kükürt, fosfor, silisyum, az miktarda manganez ve %0.4 – %1.5 arasında değişkenlik gösteren karbon içermektedir.

İnşaat demiri üreten ve satan firmalardan bir olan Gürşah Demir inşaat çivisi de üretmektedir.