İbraname Nasıl Bir Belgedir?

İş sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı sonlanması halinde ibraname oluşturulur. İbraname konusunda daha çok karşılaşılan durumlardan biri de çalışmış olan işçiye herhangi bir hak ve alacağı kalmadığını gösterir belge imzalatılmasıdır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’ nda bulunan 420. maddede açıklandığı üzere;

‘Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.’

İbraname yazılı olmalıdır.

Ödeme işlemleri kesinlikle banka aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.

Ödemenin hak tutarına nazaran eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İbraname tarihi ile iş sözleşmesinin sonlanma tarihi arasında minimum 1 ay süre olması gerekmektedir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için Avukat Elif Çavuşoğlu ‘nun web sitesini ziyaret edebilir ve isterseniz iletişime geçebilirsiniz.