Etiket: <span>iletişim</span>

İletişim , gönderen ile alıcı arasındaki bir süreçtir.İletişimin olabilmesi için iki zihin,iki bilinç gereklidir. İletişim karşılıklılık gerektirir. Doğru iletişim ise ; gönderenin alıcının anladığını anlamasıdır. İletişim , bir zihnin başka…

Genel