Avukat Olmayı Engelleyen Durumlar

Avukat; hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde bir başkasının hakkını aramayı ve korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimseye avukat denir.

Avukat Olmaya Engel Durumlar

  • Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis yada bir yıldan fazla ağır hapis cezası ile yada basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak,
  • Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur yada avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
  • Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışlarının çevresindeki kişiler tarafından bilinmiş olmak,
  • Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak işlerle meşgul olmak,
  • Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
  • İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş olmak,
  • İflas etmiş olup da iade edilmemiş olmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş de olsa dahi kabul edilemez,
  • Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel yada akılca engelli olmak

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu aracılığı ile boşanma, ceza ve icra davalarında destek alabilirsiniz.