Avukat Olmaya Engel Durumlar

Avukat olmaya engel durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Kasten işlenmiş suçtan dolayı 2 yıldan fazla hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçları işleyen, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine işlenmiş suçlar, milli savunmaya karşı işlenmiş olan suçlar…
  • Kesinleşmiş bir disiplin kararı neticesinde hakim, memur yada avukat olma niteliğini kaybetmiş bulunmak,
  • Avukatlığa yakışmayacak tutum ve davranışların çevredeki kişiler tarafından bilinmesi,
  • Avukatlık ile ilgili olmayan bir işle uğraşmak,
  • Mahkeme kararı ile kısıtlama getirilmiş olması,
  • İflas etmiş olup itibarı iade edilmemiş olmak,
  • Kişinin hakkında aciz vesikası verilmiş olup da kaldırmamış olmak,
  • Avukatlık mesleğini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel olacak durumlar (akıl, vücut)

Yukarıdaki gibi avukat olmaya engel durumlarınız olmadığı takdirde Avukat Elif Çavuşoğlu gibi başarılı bir avukat olabilirsiniz.