Yemek Kartları

Yüksek komisyon oranları, ödeme sürelerinin uzunluğu nedeniyle tartışma konusu olan, ‘yemek kartları sorununun’ çözümünde karara varıldı. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartlarının market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasına yasaklama getirilmeyecek.

Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenlenme yapılıyor. Rekabete dayalı, piyasa dengesi içinde her paydaşın rolünü dikkate alan ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel olan temel sorunları ortadan kaldıran mevzuat ortaya çıkmaktadır.

Yemek kartı kuruluşlarının, özel ve kamu sektöründeki işverenlere herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alımaktadır. İşverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor.