Yanal Kayma Testi

Yanılma kayma testi, deneklerin bilinçli ve bilinçsiz algılarını ve davranışlarını değerlendiren psikolojik bir testtir. Bu test, katılımcıların belirli uyaranlara verdikleri tepkilerdeki tutarsızlıkları ölçerek bilişsel süreçlerin karmaşıklığını ortaya koyar. Testin temel amacı, insanların kendilerini nasıl algıladıkları ile gerçekte nasıl davrandıkları arasındaki farkı belirlemektir. Bu, özellikle dürtü kontrolü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların teşhisinde önemli bir rol oynar. Yanılma kayma testi, katılımcılara çeşitli görsel veya işitsel uyaranlar sunar ve bu uyaranlara verdikleri yanıtların hızını ve doğruluğunu ölçer. Yanıtların tutarsızlığı, bireyin bilinçaltında yer alan çatışmaları veya bilişsel işlev bozukluklarını gösterebilir. Bu test, psikolojik değerlendirmelerde yaygın olarak kullanılır ve bireylerin bilişsel kapasitelerini anlamak için değerli bilgiler sağlar.