Kaçak Bina İnşaat Cezası Nelerdir?

Kaçak inşaat, bir arsanın üzerine yapılması planlanan ya da yapılan yapıların gerekli hukuki işlemleri tamamlamadan yapmış olmaları durumu olarak tabir ediliyor. Pekala kaçak bina inşaat cezası nelerdir?

Kaçak bina inşaat cezası nelerdir?

Yapı ruhsatı olmadan yapıya başlandığı ya da ruhsat ve eklerine karşıt yapı yapıldığı, ilgili idarece saptanırsa, belediye ya da valiliklerce o andaki inşaat durumu belirlenirse, ceza olarak yapı mühürleniyor ve inşaat hemen durduruluyor. Durdurma işleminde, yapı tatil zaptı yapının bulunduğu yere asılarak yapı sahibine bildiri yapılmış sayılıyor. Bu tebligatın bir suretide muhtara bırakılıyor.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata mütenasip bir hale getirerek ya da ruhsat alarak, belediyeden ya da valilikten mührün kaldırılmasını isteyebiliyor.

İdare, kaçak bina inşaatını öğrendiğinde, inşaatın o andaki durumunu saptar. Tespit, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine ters yapı yapıldığının belirlenmesine yönelik olduğundan, ruhsatsız olarak hangi inşaat faaliyetlerinde bulunulduğunun, ruhsat varsa ruhsat ve eklerine aykırı olan inşaat faaliyetlerin tek tek yazılması gerekiyor.

İdarenin yaptığı kaçak bina inşaatlarında yaptığı bu saptamada ki hedef, imar mevzuatına uygunluğun sağlanması içindir. İşlem yapı sahibi bakımından bilgilendirici bir prosedürdür. Bu saptama ile yapı sahibine, hangi inşaat faaliyetlerinin kanuna aykırı olduğu bilgisi de verilmiş oluyor.

Kaçak bina inşaat cezalarında aslında idare ne para cezası vermeyi ne de inşaatı yıktırmayı hedefler. Gaye yalnızca kişinin, hukuka aykırı çalışmasını sonlandırmak gerekirse yasaklamak böylece imar tüzüğüne yakışır yapı yapılmasını sağlamaktır.

Ruhsata bağlanma imkanı bulunmayan yapıda verilen zamanda aykırılığın giderilmemesi ya da ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırılığın verilen zamanda giderilmemesi halinde, ruhsat iptal ediliyor. Ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yapılan binanın yıkımına karar veriliyor.

Detaylı bilgi için kentsel dönüşüm hukuku avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.