İshak Paşa Cami Ve Külliyesi – Bursa

İnegöl’de Belediye önü adıyla anılan alandaki cami; İstanbul kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin bir bölümüne komuta eden II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde çeşitli üst görevlerde bulunan (Fatih döneminde iki, II. Bayezid döneminde de bir kez sadrazam) bulunan İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. Vakıf kayıtlarında, yapım yılının 873 H.(1468-69) tarihinden önce olduğu anlaşılmaktadır. Yapım özellikleri bakımından, Bursa üslubu adı verilen mimarlık okulunun devamı sayılır. Planı bakımından Bursa’daki Hamza Bey Camisi’ne benzemektedir. Aynı hizada ve büyüklükte olan iki kubbesi ile yanlarda geniş kemerlerle bağlanmış kubbeli ve tonozlu eklentileri vardır. Büyük kubbeler, kabartma üçgen kasnaklara oturtulmuştur. Son cemaat yerinin, yığma ayaklar üzerine oturtulmuş beş küçük kubbesi vardır. Kemerler üç tuğla ve bir taş, ana duvarları düzgün moloz taşı ve iki sıra tuğla ile örülmüştür. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tür: Külliye

Ulaşım: İnegöl İlçesi’ne doğu garajından otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Külliye Ankara Caddesi üzerine bulunmaktadır.

Adres : Sinanbey Mahallesi 1. Karakol Sokak No: 8/E 16400 İnegöl / Bursa
Telefon : 0(224) 715 13 66 – 713 07 96
Fax : 0(224) 715 36 34
E-Posta : inegöl@diyanet.gov.tr