Hayatımızda Mobilyanın Yeri

İnsan hayatı çeşitli mekânlar içinde geçmektedir. Bu mekânlar hangi amaç için yapılmışsa o amaca uygun olmalı, kullanıcısına gerekli konfor düzeyini sunmalıdır. Mekândaki ışık, ısı, renk, ses, koku ve mobilya gibi fiziksel etmenler, kişi ihtiyaç ve eylemlerine göre dengeli bir biçimde kurulmalıdır. Kolon, duvar, pencere, kapı gibi yapısal bileşenler kadar donatı, aksesuar gibi mekânsal öğeler de mekân oluşturmada çok etkili rol oynamaktadır. Donatı renk ve dokusunun seçimi ile beraber, bunların mekân içindeki organizasyonu ve yoğunluğu, o mekânın yaşanabilirliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Günümüz evlerinde mekânlar, içinde geçecek eylemlere göre bölümlere ayrılmıştır. Örneğin yemek odasında sadece yemek yenmekte dolayısıyla mekânlar o eylemlere imkan sağlayacak şekilde döşenmektedir. Bir dinlenme mekânında mobilyaların rahat oturulabilir ve gerektiğinde uzanmaya elverişli olması gerekmektedir. Dinlenmek için oturma düzleminin diz bükümünü karşılayacak derecede yükseltilmesi, omurgaya gelen kol ve baş yüklerinin başka yerlere aktarılması şarttır. Dinlenme konforu açısından düz bir zemine oturmak yeterli gelmemektedir. Oturulan yer kan dolaşımını kolaylaştıracak bir yumuşaklıkta olmalıdır. Omurgadaki basıncı minimize etmek için sırtın bir yere dayanması ve kol ağırlıklarının yastık gibi yardımcı bir elemana aktarılması gerekmektedir. Bu durum bağdaş kurulan sedirden günümüze kadar gelmiştir.

Modern ve tarz mobilyalar için İnegöl Mobilya Vadi firmasının web sitesini ziyaret ederek pek çok çeşit mobilya bulabilirsiniz.