Fethiye’nin Tarihçesi

Fethiye Yamaç Paraşütü yapılabilecek en gözde tatil beldelerinden biridir. Fethiye eskiden Likya şehir devletlerinden biri olmakla birlikte Harita üzerinde Köyceğiz’den Antalya’ya çekilen bir çizginin güneyinde kalan Likya memleketinin sayıları 36’yı aşan şehirlerinden biridir ve Bilinen ilk adı da Telebehi’dir. Çok uzun yıllar bıyunca Telebehi bu güzel kentin adı olmuştur. Daha sonraları ise;yılın 210-220 gününün güneşli geçmesinden dolayı aydınlık ülke anlamına gelen “Telmessus” adı kullanılmaya başlanmış ve Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilince Roma İmparatorluğunun hükümdarları tarafından bu şehrin adı; uzak diyar, uzaktaki şehir anlamına gelen “MAKRİ” adı verilmiştir.
Daha sonraları 8. Yüzyılda Yaşanan siyasi savaşların sonunda şehir Bizanslılara geçer ve Bizans İmparatoru Anastasia’ya; “Makri’nin adının “Anastasia Polis” olmasını önerir. Tam yüz yıl, yaşadığımız şehrin adı Anastasia Polis olarak kalmıştır
Türkler bu bölgeye yerleştikten sonra yeniden Makri adı kullanılmaya başlanmış ve Makri sözcüğünü Meğri olarak yumuşatmışlar ve öyle kullanmaya başlamışlardır.
Meğri isminin kökeni İtalyanca’dır. Ticarette kullanılan Makro- sözcüğü de bu kökendendir. Osmanlı Devleti’de Meğr’iyi kullanmış Ve Evliya Çelebi Rodos’tan Isparta’ya geçmek için bu şehrin limanına çıkmış ve o da Meğri yerine Mekri demiştir.
Bazı rivayetlere göre; 1914 yılında Yeşilköy’den kalkan Yüzbaşı Fethi Bey’in kullandığı uçak Torosları büyük bir başarı ile aşmış ve Şam’a inmiş ve Şam’dan havalandıktan kısa bir süre sonra sirkülasyona yakalanıp Şimiri köyüne düşmüş şimdi bu uçağın düştüğü yerde dikili bir taş vardır.