Bursa’da Avukat

Ceza yargılamaları; iddia, savunma ve yargılama gibi üç ana unsurdan oluşmaktadır. Savunma hakkı; kişinin kendisine bir suç isnat edilmesi ve söz konusu suçu işlemediğini , masum olduğunu, eylemin meşru müdafaa, zorunluluk durumu gib, nedenlerle işlendiğini, suçu işlemiş de olsa daha az cezayı hak ettiğini yada kişisel cezasızlık nedenlerinin varlığı halinde cezalandırılmamasını yargı makamları karşısında ileri sürebilmesine denir.

Öncelikle kişiye isnat edilen ve suç bakımından suçun varlığını tespit etmek için dört unsur incelenmektedir:

  • Suçun; kanununda yer alan tanımlara uygun olup olmadığı,
  • Maddi unsurlar,
  • Hukuka aykırı olmak,
  • Manevi unsur yani kast yada taksir.

Eğer yukarıdaki hususlardan biri eksikse bir suçun varlığından ve ceza verilmesi söz konusu değildir. Bir suçun varlığı söz konusu ise; sanığın hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı durumunda ceza almaması yada cezayı azaltan nedenlerden dolayı daha az ceza alması söz konusu olacaktır.

Ceza yargılamalarında ceza hukuku avukatları müvekkillerine destek olmaktadır. Elif Çavuşoğlu Bursa Avukat olarak görev yapmakta olan başarılı ve kaliteli bir avukattır.