Avukatın Görevleri

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişilere avukat denir.

GÖREVLERi

▪ Sözel yeteneğe,

▪ Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,

▪ Olayları derinliğine araştırma merakına,

▪ Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,

▪ Akıcı konuşma becerisine,

▪ Sorumluluk duygusuna

sahip kimseler olmaları gerekir.

▪ Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce

ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler,

▪ Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

▪ Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve

bunları savunmasına dayanak yapar,

▪ Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

▪ Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,

▪ Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

▪ Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine

sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar,

▪ Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye

sunacağı dosyayı hazırlar,

▪ İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar,

▪ İcra takipleri yapar,

▪ Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

Bursa ilinde avukat ihtiyacınız olduğunda Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu hukuk bürosunda gerekli ve detaylı görüşmeleri yapabilirsiniz.