Avukatın Görevi Ne Kadar Devam Eder?

Ağır ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilmektedir. Savunduğu kişilerin sayısının hiçbir önemi yoktur. Aynı anda yüzlerce kişiyi savunabilmektedir. Önemli olan savunduğu kişilerin arasında menfaat çelişkisi olmamasıdır. Yani bir avukatın bir kişi hakkında yaptığı savunma da savunduğu diğer kişilerin savunma haklarına zarar verecek yada onu daha iyi savunmasını engelleyecek ise iki müvekkil arasında menfaat çelişkisi olduğu kabul edilmektedir. Böyle durumlarda avukat iki müvekkili arasından birini savunmayı tercih etmek zorundadır. Aksi halde kişilerin savunmaları sırasında meydana gelen menfaat çelişkisi sebebiyle savunma hakkı da zarar görür.

Ceza avukatı; görevi gereği takip ettiği davanın karara çıkıp kararın kesinleşmesi ile son bulmaktadır. Kararın kesinleşmesine kadar davayı takip etmek zorundadır. Karar yerel mahkemede verildikten sonra Yargıtay aşaması başlayıp devam edecektir. Ceza avukatının Yargıtay aşamasını da kural olarak takip etmesi gerekir. Aksine sözleşme yapılması da mümkündür. Soruşturma aşamasında avukatlık görevi sadece belli soruşturma işlemleri için son noktaya gelindiyse işlemin sonuçlanması ile avukatın görevi de son bulmaktadır.

Bursa Ceza Hukuku Avukatı ihtiyaçlarınızda Elif Çavuşoğlu ile irtibata geçip; hukuk desteği alabilirsiniz.