Hukuk Kuralları Çeşitleri Nelerdir?

Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücü ile desteklenen kuralların, hak ve kanunların bütününe hukuk denir. Bireylerin birbirleri ile, toplumla ve devlet ile ilişkilerini düzenlemektedir. Hukuk kuralları, bulunulan toplumun değer yargılarını taşımaktadır. Bu sebeple de insan davranışlarını denetlemektedir. Herkes için doğru olanı amaçlamaktadır. Hukuk hiçbir zaman genel-geçer olmamıştır. Her zaman tartışılmış ve zaman içerisinde farklı şekillerde algılanmıştır.

Hukuk Kurallarının Çeşitleri

Emredici hukuk kuralları: Uyulması zorunlu olan kurallardır. Anayasa, yönetmelik ve tüzük gibi toplumun genelini düşünmekte ve genel ahlaka yöneliktir.
Tamamlayıcı hukuk kuralları: Ortaya çıkan boşlukların doldurulmasını sağlayan kurallardır. Bir sözleşmede faiz oranının belirlenmediği durumda yasal faiz oranı geçerlidir.
Tanımlayıcı hukuk kuralları: Hukuki bir kavramın tanımını yapmaktadır. Bir terimin yasal düzenleme bakımından ne anlama geldiği belirtilmektedir.
Yorumlayıcı hukuk kuralları: Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebileceği halde belirtemediği ve bir konunun açıklığa kavuşturulmasını veya hareketin ihtilaf halinde ne anlama gelebileceğini gösteren kurallar bütünüdür.